Chuông gió

Chuông gió hay còn được gọi là phong linh được sử dụng trong phong thủy treo ở cửa sổ hay cửa nhà giúp xu cát tỵ hung.