Kinh Dịch Đạo Của Người Quân Tử - Nguyễn Hiến Lê (Download PDF)

So sánh Lượt xem: 95
Mã sản phẩm
Giá bán
Giá cũ
payment
Bảo hộ người mua
Bảo hộ người mua Bảo hộ người mua
  • Hoàn tiền nếu không nhận được hàng hoặc thiếu hàng
  • Bồi thường nếu sản phẩm không đúng theo mô tả
  • Trả lại hàng khi sản phẩm không đúng theo mô tả
Kinh Dịch Đạo Của Người Quân Tử - Nguyễn Hiến Lê (Download PDF) là sách Kinh dịch ra đời đã bao nghìn năm qua, nhiều nhà nghiên cứu Đông phương và Tây phương nói chung và các nhà nghiên cứu Trung Hoa nói riêng đều khẳng định đây là một công trình hiếm thấ
Mô tả sản phẩm

Cuốn sách Kinh Dịch Đạo Của Người Quân Tử của Học giả Nguyễn Hiến Lê không chỉ tìm hiểu, đối chiếu, so sánh với các bản dịch, các công trình nghiên cứu của các nhà triết học phương Đông về Kinh dịch mà ông còn tham bác khá sâu về những công trình của các nhà nghiên cứu phương Tây về bộ sách kì lạ này. Từ đó, tác giả tìm ra những điểm tương đồng giữa các học giả Đông và Tây về Kinh dịch và qua đó giúp bạn đọc thấy được giá trị đích thực của Kinh dịch ở nhiều chiều khác nhau khi áp dụng vào thực tế đời sống
 


Download tại đây

Thông số kỹ thuật
Hình ảnh
Video
Đang cập nhật...

Tin tức về Kinh Dịch Đạo Của Người Quân Tử - Nguyễn Hiến Lê (Download PDF)

Xem tất cả
Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.