Cách thức cúng thí thực tháng 7 âm lịch

13:15 | 31/08/2020 Lượt xem: 377

Tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, người trần thường tổ chức các lễ cúng thí thực, Vifengshui chia sẻ với các bạn cách cúng thí thực cho tháng cô hồn để mọi người cùng thực hiện.

 

  Dựa theo kinh “Phật Thuyết Diệu Sắc Thân Đà La Ni” và kinh “ Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Qủy Diệm Khẩu” mà có nghi thức thí thực căn bản cho các Phật tử  bố thí thực phẩm cứu hộ các cô hồn, ngạ quỷ được Phước Đức vô lượng. Người thực hành nên khởi lòng từ bi thương xót chúng sinh khổ sở đói khát, nguyễn các chúng sinh đó mau được no đủ an vui.

 

  Chuẩn bị cháo, sữa, nước, các loại thực phẩm sạch sẽ, đựng trong các vật đựng mới sạch rồi tụng chân ngôn sau 7 lần:

 

Diệu Sắc Thân Như Lai Đà La Ni:

  Na mô ba ga va tê, su ru ba da, ta tha ga ta da, a ra hắc tê, sam dắc sam bụt đà da, tát điệt tha: Um, su ru su ru, pờ ra su ru, pờ ra su ru, sờ ma ra, sờ ma ra, bà ra bà ra, sam bà ra sam bà ra, sác va pờ rê ta pì xá cha nâm, a ha ram, đàn na mi, soa ha.

   

  Tụng xong phát nguyện: “Nay con muốn xuất sinh, cứu tế tất cả Quỷ trong các nẻo ác ở Thế Gian. Nguyện ăn thức ăn này rồi mau lìa nẻo ác.” ( búng tay 3 lần)

 

Tiếp tụng chân ngôn sau 7 lần:

Vô Lượng Oai Đức Tự Tại Quang Minh Đà La Ni:

Na mô sác va ta tha ga ta, và lô ki tê: Um, sam bà ra sam bà ra hùm.

 

Tiếp đó chí thành niệm danh hiệu 4 đức Phật sau 3 lần hoặc hơn tùy tâm, niệm xong búng tay 7 lần cảnh giác chúng sinh nhận thức ăn xong nhớ thiện bỏ ác.

 

Nam mô Thế Tôn, Đa Bảo Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác.

Nam mô Thế Tôn, Diệu Sắc Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác.

Nam mô Thế Tôn, Quảng Bác Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác.

Nam mô Thế Tôn, Ly Bố Úy Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác.

( Búng tay 7 lần)

 

  Sau khi niệm xong chư Phật tử ân trọng từ bi rải thức ăn nước uống xuống chỗ đất sạch sẽ. Nguyện bản thân, cha mẹ, gia đình, tất cả đều an vui.