Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Kèm Video có lời)

21:22 | 24/12/2019 Lượt xem: 22

 

Chú Đại Bi Tiếng Phạn

1. Namo Ratna Trayaya,

2. Namo Arya Jnana

3. Sagara, Vairochana,

4. Byuhara Jara Tathagataya,

5. Arahat e , Samyaksam Buddhaya,

6. Namo Sarwa Tathagate Bhyay,

7. Arhata Bhyah,

8. Samyaksam Buddhe Bhyah,

9. Namo Arya Avalokite

10. shoraya Bodhisattvaya,

11. Maha Sattvaya,

12. Maha Karunikaya,

13. Tadyata , Om Dara Dara,

14. Diri Diri, Duru Duru

15. Itte We, Itte Chale Chale,

16. Purachale Purachale,

17. Kusume Kusuma Wa Re,

18. Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

 

Nhạc Chú Đại Bi Vietsub

1. Nàm mồ, ta na cha, da da

2. Nam mố, ai da cha nà

3. Xà cá ra, ê lô,cha nà

4. Lu ha rát cha da

5. Ta cá, ta ta dà

6. Àn là há tê, Sanh da san, bu cà dà

7. Nam mô, xa qua, tách, tha tha, kê tê

8. Ánh la ha. Ta kề, sành dá san

9. Bu kê tê, nam mố. Ai da, ao qua, bu kề tề

10. Sua ra da á, bu tí xua voa dà

11. Mà hà, xóa quá da

12. Ma há ca lô ni cà dà

13. Ta ni da, ta óm, ta ra, ta đà

14. Tì đì trí đi, chu đu, chu đù

15. ít ti que, ít ti, cha ré, cha rè

16. Bù đà chá đê, Bu đá cha đề

17. Kút su me, Kút su ma, qua

18. Que hi lí, mi li, trít ti, xoa ra ma tá, ma da xoa…ha

 Tin tức liên quan

Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.